Pravidla soutěže - Beauty Girl Junior

Přejít na obsah
PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE
 
BEAUTY GIRL JUNIOR
 
 
HLAVNÍM CÍLEM NAŠÍ SOUTĚŽE :
 
-          Našim cílem  je, podporovat a prohlubovat všechny aktivity v oblasti pohybu, komunikace, zdravého životního stylu, sebelásky a zapojení dívek do charitativních projektů.
 
ORGANIZACE SOUTĚŽE:
 
-          Vyhlašovatelem soutěže je Retro spolek Vojkovice z.s.,
 
PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA :
 
-          Soutěž je určena pro všechny dívky ze Středočeského kraje a hlavního města Prahy ve věku,
 
-          14 – 18let (2003, 2004, 2005, 2006, 2007) To znamená, že dívka nesmí dovršit před konáním finále soutěže v daném roce 19ti let.
 
-          Všechny dívky se do soutěže přihlašují elektronicky na www.beautygirljunior.cz kde naleznete přihlášku + všechny potřebné dokumenty ke stažení.
 
-          Soutěžící musí mít občanství České republiky.
 
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI :
 
-          Řádně vyplněná a včasně odeslaná soutěžní přihláška.
 
-          Přihlášku je možné stáhnout nebo vyplnit online na stránkách soutěže www.beautygirljunior.cz
 
-          Souhlas se zpracováním osobních údajů, musí být podepsaný zákonným zástupcem, pokud je soutěžící mladší 18ti let. Souhlas je ke stažení na webových stránkách.
 
-          NEZAPOMEŇTE připojit dvě fotografie (portrét a celou postavu) soutěžící dívky, kterou společně s podepsanou přihláškou a podepsaným souhlasem o zpracování osobních údajů odešlete na email, info@beautygirljunior.cz
 
-          Podepsáním přihlášky se soutěžící zavazuje k tomu, být přítomna na všech akcích včetně finále (pokud soutěžící do finále postoupí)  pořádaných organizátorem soutěže či sponzorem.
 
-          Všechny přihlášené dívky jsou povinné dostavit se na casting a všechny postupující dívky (finalistky) jsou povinné účastnit se 1x týdně nácviku společné choreografie na finálový večer.
 
-          Na castingu i během finálového večera bude přítomen zdravotnický dozor.
 
SOUTĚŽÍCÍ DÍVKA :
 
-          Soutěžící dívka se NESMÍ v daném roce účastnit žádné jiné obdobné soutěže.
 
-          Pokud se soutěžící dívka už účastnila soutěže Beauty girl Junior a během finále se NEUMÍSTILA na prvních 3 místech. Může se přihlásit do dalšího ročníku soutěže.
 
-          Při porušení pravidel jakýmkoli způsobem ze strany soutěžící dívky, bude organizátorem dívka diskvalifikována.
 
 
 
CASTING :
 
-          Organizátorem castingu je Retro spolek Vojkovice z.s.,
 
-          Casting, kterého se účastní všechny přihlášené dívky se bude konat v prostorách Domu vzdělávání ve Vojkovicích, (Vojkovice čp. 140, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, 277 44).
 
-          Z castingu, dle rozhodnutí poroty postupuje 12 vybraných dívek ze kterých se stávají finalistky. V případě nízkého počtu přihlášených soutěžících, má organizátor právo rozhodnout jinak.
 
-          Proti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání.
 
-          Výsledky castingu se soutěžící dívky dozví v den konání castingu.
 
-          Na castingu (před porotou) bude možná přítomnost jednoho zákonného zástupce v případě nezletilé soutěžící. Ostatní rodinní příslušníci soutěžící dívky mohou počkat v pohodlí vstupní haly, domu vzdělávání.
 
 
POROTA :
 
-          Na castingu bude přítomna porota v minimálním počtu 5ti osob.
 
-          Maximální počet není určen a záleží na organizátorovi v jakém počtu bude porota přítomna.
 
-          Porota bude sestavena z osobností z řad, modelingu, hudby, sportu, mluveného slova, ….
 
-          Porota bude soutěžící dívky hodnotit body 1 – 10 (přičemž 10 je nejvíce).
 
-          Výsledný počet porota získá jednoduchým sečtením bodů.
 
-          Pokud dojde k bodové shodě, rozhoduje porota hlasováním.
 
-          V případě lichého počtu zástupců poroty, má každý z porotců 1 hlas. V případě sudého počtu porotců rozhoduje vždy předseda poroty.
 
-          Členem poroty nesmí být nikdo v přímém či blízkém vztahu se soutěžícími.
 
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY - CASTING :
 
-          Rozhovor s moderátorem
 
-          Volná disciplína min., 1:30 max., 2:00 minuty (zpěv, tanec, hra na hudební nástroj,…..)
 
-          Pohybová disciplína
 
-          Otázka od poroty
 
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY – FINÁLE :
 
-          Rozhovor s moderátorem
 
-          Volná disciplína min., 1:30 max., 2:00 minuty (zpěv, tanec, hra na hudební nástroj……)
 
-          Pohybová disciplína
 
-          Modní přehlídka
 
POVINNOSTI FINALISTEK :
 
-          Všechny dívky, které postoupí do finále (finalistky) musí být k dispozici pořadateli soutěže při PR akcích, setkávání s médii (focení, natáčení) apod.,.. a jsou povinni účastnit se všech soustředění po dobu trvání soutěže a dále 1 roku.
 
FINÁLE SOUTĚŽE :
 
-          Finálový soutěžní večer se uskuteční v kulturním a společenském domě KASS v Lužci nad Vltavou za přítomnosti odborné poroty a diváků.
 
-          Na konci večera se budou udělovat tituly :
 
-          1.místo Beauty girl Junior 2021
 
-          2. místo Beauty girl Junior 2021
 
-          3. místo Beauty girl Junior 2021
 
-          Beauty girl Junior Sympatie (titul, který uděluje odborná porota) a Beauty girl Junior Internet (titul, který získá dívka s nejvyšším počtem hlasů v rámci hlasování na stránkách soutěže www.beautygirljunior.cz jsou dodatečné tituly a zda budou uděleny je vždy na rozhodnutí pořadatele v daném soutěžním roce.
 
CENY A DARY :
 
-          Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění v soutěži.
 
-          Soutěžící odesláním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.
 
-          Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.
 
OBECNÁ USTANOVENÍ :
 
-          Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, dle zákona č. 110/2019sb.
 
-          Zasláním přihlášky, soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště popř., dalších nezbytných údajů, v rámci GDPR a zveřejnění výsledků soutěže a jejího výherce. Tento souhlas soutěžící nebo její zákonný zástupce stvrdí svým podpisem na přihlašovacím formuláři.
 
-          Soutěžící poskytuje organizátorovi oprávnění k užití fotografií, audio záznamů a ostatních výstupů ze svého výkonu v rámci své prezentace na soutěži BEAUTY GIRL JUNIOR, všemi způsoby uvedenými v ust., § 71 zák. č. 121/2000sb.,autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Celý výkon nebo jeho část bude použita jako upoutávka apod., týkající se soutěže, při prezentování soutěže před veřejností, (ať už v tisku, na tiskových materiálech, reklamních letácích, v rozhlase, na internetu apod.
 
-          Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, soutěž kdykoliv zrušit či změnit pravidla.
 
-          Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže, učinit konečné rozhodnutí.
 
BEAUTY GIRL JUNIOR podporuje Nadační fond Slza zvířat.
 
Přidejte se k nám, ukažte že Vám není lhostejný osud opuštěných zvířátek a pomozte dobré věci, www.slzazvirat.cz Během finálového večera bude zástupci nadačního fondu předán symbolický šek s částkou z vybraného vstupného.
 
Retro spolek Vojkovice z.s.,
Návrat na obsah